Informace prodávajícím

Prodej zboží

Prodávat zboží smí pouze registrovaný prodávající. Prodávající je povinen při vkládání zboží na server uvést všechny požadované informace k nabízenému zboží včetně jeho ceny, podmínek platby a dodání.
Prodávající odpovídá za autentičnost fotografií zboží, které nabízí k prodeji a za pravdivost jeho popisu.

Prodávající je povinen po obdržení objednávky tuto objednávku potvrdit nebo odmítnout v celé výši nebo její část, a to nejpozději do 7 kalendářních dní od odeslání objednávky kupujícím. Výjimkou jsou případy dlouhé nepřítomnosti (např. dovolené). V takovém případě je prodávající povinen ve svém profilu tuto informaci sdělit, v opačném případě objednávka může byt zrušena administraci portálu.

Přijetím objednávky vzniká prodávajícímu povinnost postupovat dle předem stanovených pokynů a vyexpedovat zboží po zaplacení objednávky (v případě dobírky po obdržení objednávky) bez zbytečného odkladu.

Jaké jsou poplatky za prodej na Svetnici.cz?

Registrace a vystavení produktů na portále je zdarma.

Platíte pouze provizi za zprostředkování prodeje Vašich produktů. Provize se platí z každé potvrzené objednávky ve výši 11%, tj. konečná provize včetně DPH. Provize se vypočítává z celkové ceny zboží bez poštovného. Jelikož je o výši provize navýšena konečná cena produktu, provizi v podstatě platí Kupující v ceně výrobku.

Vámi zadaná cena zboží (tj. cena, kterou za zboží chcete obdržet) je o výši provize navýšena automaticky , takže si konečnou cenu zboží navýšenou o výši provize nemusíte vypočítat sami.

Výše provize nemusí být stále stejná a provozovatel si vyhrazuje právo výši provize měnit. V případě, že přijde ke změně výšky provize, přijde k automatické úpravě všech konečných cen. V případě změny budete v dostatečném předstihu informováni prostřednictvím e-mailu a také na webové stránce.

Kdy obdržím fakturu za provize?

Provize bude účtována ze všech Vámi potvrzených objednávek.

Faktura se vystavuje 1x měsíčně, souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc. Provize se vygenerují 15.den v měsíci a bude vám odeslána faktura.Splatnost faktury je do 14.dnů od obdržení.

Faktura Vám bude odeslána na e-mailovou adresu zadanou při registraci. Fakturu si také můžete prohlédnout v. Pdf souboru i ve Vašem přehledu faktur.

V případě neuhrazení faktury za zprostředkování prodeje nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn dočasně zablokovat nebo zrušit Váš účet, odstranit Vaše zboží z nabídky a nepovolit opakovanou registraci na portále Svetnice.cz.

V případě prodlení s úhradou faktury má provozovatel portálu nárok na úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení až do jejího zaplacení, v zákonem stanovené výši.